Je vyžadována podpora jazyka JavaScript.

Je vyžadována podpora jazyka JavaScript. Webový prohlížeč nepodporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript není povolen v tomto webovém prohlížeči."

Chcete-li zjistit, zda webový prohlížeč podporuje jazyk JavaScript nebo jazyk JavaScript chcete povolit, přečtěte si nápovědu k webovému prohlížeči.

Aktualizovat heslo

Použijte plný název účtu včetně domény (ve tvaru se znakem @), např. novakf@unob.cz


Pravidla pro nové heslo:

  • musí obsahovat malá písmena, velká písmena a číslice nebo speciální znaky (např. +-*?%/)
  • musí být alespoň 12 znaků dlouhé
  • nesmí obsahovat jméno nebo příjmení
  • nesmí být stejné jako 10 předcházejících hesel
  • nemělo by obsahovat znaky s diakritikou (čćļçü...)
  • nesmí obsahovat více jak 2 po sobě jdoucí znaky z názvu účtu


Pokud jste heslo zapomněli, volejte 973 442 880